دانشگاه جندی شاپور و بازکشف سیراف

1399/4/9 0:0

 

پدیدآور: اسماعیل نبی پور، ایرج نبی پور، محمد محفوظ سویلمز، دیوید وایتهوس
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوع کتاب: گردآوری
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی بوشهر
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۴۳۲۸۰‬
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: رایگان
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه

قطع کتاب: رقعی: 14 در 21 سانتیمتر

معرفی کتاب

مهمترین بندر ساسانی - اسلامی در خلیج فارس، بندر سیصد هزار نفری سیراف بود. ویرانه های بندر سیراف در ساحل خلیج فارس در 230 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر واقع است. به سال 850 میلادی، وقتی نام سیراف بر سر زبانها بود، سیراف بندری مشهور بود که تجار زیادی در آن معاملات مهمی با جزایر و بنادر زنگبار، لامو، پومبا، کیلوا و سفاله در شرق آفریقا، هندوستان، مالزی، سوماترا و چین انجام میدادند. از عملکرد تاریخی بندر سیراف در گسترش دانش پزشکی در پهنة ایرانزمین، نقش آن در انتقال دانش پزشکیِ هند به دانشکدة پزشکی ساسانی جندیشاپور است. افزون بر انتقال طب آیورودایی و اندیشههای پزشکی هندوستان، بندر سیراف، چه پیش از اسلام و چه در تمدن اسلامی، مسیر مهمی برای گذر طبّ مصری و حوزة اسکندرانی به سوی دانشکدة جندی شاپور بوده است. ارتباطات علمی و فرهنگی ایران و هند از سوی سیراف، تنها مسیر یک طرفه نبود؛ بلکه از طریق بازرگانان ایرانی و کشتیهای اقیانوسی هندیان و چینی ها که در سیراف پهلو میگرفتند، کتب طبّی، داروهای گیاهی و اندیشههای مکتب پزشکی جندیشاپور به خاور زمین انتقال مییافت. واردات و صادرات گیاهان دارویی و انبار این گیاهان


تاریخ بروز رسانی:   9 تير 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >