راهنماها

1399/8/2 0:0

راهنماي ايجاد و ثبت شناسه ORCID

آيين‌نامه نشر دانشگاه

راهنماي فرآيند چاپ كتاب تاليفي در انتشارات دانشگاه

راهنماي نگارش فهرست منابع به روش ونكوور

راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي

راهنمای مداد

کلمات کلیدی:
انتشارات    

تاریخ بروز رسانی:   28 شهريور 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >