معرفي گروه كتب و انتشارات دانشگاه

1398/1/18 0:0

گروه كتب و نشريات دانشگاه، زير مجموعه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مي‌باشد كه از تاريخ 1380 با هدف كمك به تسهيل چاپ آثار اعضاي هيات علمي، انديشه‌ورزان و دانشوران در كليه زمينه‌هاي علوم پزشكي تاسيس گرديده است. اداره انتشارات با دريافت درخواست چاپ كتب تاليفي و ترجمه و ارائه در شوراي انتشارات به تصميم‌گيري درباره چاپ آن مي‌پردازد.

تعداد اعضاي شوراي انتشارات 8 نفر بوده كه به پيشنهاد معاونت تحقيقات پژوهشي دانشگاه از افردا صاحبنظر و داراي تاليفات به مدت 2 سال از طرف رياست محترم دانشگاه انتخاب مي‌گردند. اين شورا كه سه ماه يكبار، تشكيل جلسه مي‌دهد اهداف زير را دنبال مي‌كند:

  • اشاعه و ترويج علوم و فنون در زمينه‌هاي مختلف به ويژه علوم پزشكي.
  • كمك به افزايش دانش اعضاي هيات علمي، دانشجويان و انديشمندان ساير افراد جامعه از طريق نشر آثار ارزنده پژوهشگران و انديشمندان ايراني و غير ايراني.
  • شناساندن توانايي‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشگران ايراني به انديشمندان ساير كشورها از طريق چاپ و انتشار آثار مربوط به آنها.
  • فراهم نمودن زمينه هاي رشد كيفي و كمي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر.
  • انتشار كليه آثار قابل نشر مانند كتاب‌هاي مرجع، آموزشي به عنوان كتاب درسي و كمك درسي رشته‌هاي مختلف آموزشي دانشگاه به زبان فارسي يا خارجي

 وظايف شورا:

تعيين اولويتها، تصويب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي موسسه مي‌باشد كه شامل:

  • تعيين خط‌‌مشي انتشاراتي مركز
  • تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي براي پيشبرد اهداف موسسه
  • تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به انعقاد قراردادهاي في‌مابين مركز و مولفان، مترجمان، ويراستاران و اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه‌دهنده خدمات چاپي و انتشاراتي

 


تاریخ بروز رسانی:   17 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >