صورتجلسه دی ماه1392

تاریخ نامه: 20 دی 1392
شماره نامه:
 
صورتجلسه  |   

 

دستور جلسه:

بررسی کتاب "سواد سلامت" تالیف دکتر عبدالرسول خسروی

تصمیم گیری در خصوص تصویب کتاب "A Linguistic study of Errors: Written Errors Committed by EFL Learners at preuniversity level" تالیف آقای دکتر علی اکبر خنسیر که در کشور آلمان به چاپ رسانیده است.
بررسی درخواست جناب آقای دکتر خنسیر در خصوص پرداخت هزینه نشر کتاب نامبرده که در کشور آلمان به چاپ رسیده است.
بررسی و تصویب کتاب خانم قانی با عنوان " ICU/CCU Facts" و همچنین بررسی درخواست ایشان در خصوص پرداخت هزینه صفحه آرایی کتاب مذکور
بررسی و تصویب کاب دکتر موحد با عنوان " Free radical generaton during CABGS" که در کشور آلمان به چاپ رسیده است.
بررسی و تصویب کتاب "منافع رزورترول و دیگرپلی فنل های موجود در انگور برای سلامتی انسان" تالیف دکتر علی موحد
بررسی درخواست دانشکده پرستاری مبنی بر تحویل کتب چاپ شده مربوط به آن دانشکده در شورای انتشارات جهت اهدا در همایش پرستاری
بازبینی و ویرایش قرارداد انتشارات
 
مصوبات جلسه :
  • کتاب "سواد سلامت" تالیف دکتر عبدالرسول خسروی تصویب شد.
  • کتاب "A Linguistic study of Errors: Written Errors Committed by EFL Learners at preuniversity level" تالیف آقای دکتر علی اکبر خنسیر تصویب شد.
  • تصویب کتاب خانم قانی با عنوان " ICU/CCU Facts" مردود اعلام شد.
  • کاب دکتر موحد با عنوان " Free radical generaton during CABGS" که در کشور آلمان به چاپ رسیده؛ به دلیل مغایرت با اهداف شورای انتشارات رد شد.
  • فرم شماره 1 کتاب "منافع رزورترول و دیگرپلی فنل های موجود در انگور برای سلامتی انسان" تالیف دکتر علی موحد ناقص بود و کتاب بعد از رفع نواقص در ضورای بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
  • با درخواست دانشکده پرستاری مبنی بر تحویل کتب چاپ شده مربوط به آن دانشکده در شورای انتشارات جهت اهدا در همایش پرستاری موافقت شد.

دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
صورتجلسه.انتشارات    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1392

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >