صورتجلسه آذر 1390

تاریخ نامه: 5 آذر 1390
شماره نامه:
 
صورتجلسه  |   

محل جلسه: کتابخانه مرکزي                                           تاريخ جلسه: 7/9/90

موضوع جلسه:

شرح مذاکرات:

1-کتاب A Manual For Primary Human Cell culture ترجمه آقاي دکتر جليليان مورد بحث قرار گرفت و با توجه به سياست هاي شورا  نيست  به عدم پذیرش کتابهای ترجمه شده ، چاپ کتاب منتفي اعلام شد  

2-کتاب اختصارات و سرنام هاي پزشکي با گردآوري آقاي محمد اسماعيل حاجي ن‍ژاد هيئت علمي دانشکده پيراپزشکي دانشگاه نيز طبق سياستهاي شوراي انتشارات به دليل حجم زياد و هزينه چاپ و همچنين غير تاليفي بودن مورد تصويب واقع  نشد

3-آقاي محمد ازمل کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي از معاونت درمان کتابي را با عنوان Patient Safety A Workshop Learning form Eroor را ترجمه کرده اند که پس از طرح در شورا ، مورد بررسي قرار گرفت . با توجه به کاربردي بودن کتاب مصوب شد هزينه چاپ کتاب را معاونت مربوطه پرداخت نمايند و پروسه چاپ کتاب از صفحه آرايي، فيپا ، مجوز و چاپ نهايي بر عهده انتشارات دانشگاه باشد.

4- فعاليت هاي شورا انتشارات از جمله پخش کتابهاي انتشارات به معاونت ها و مراکز مورد بحث قرار گرفت و تصميم گرفته شد کتابها پس از بسته بندي از طريق رانندگان خود مراکز ارسال گردد.

5- خانم دکتر فائزه جهان پور کتابي را به عنوان درسنامه نوزادان تاليف نموده اند که پس از بررسي مورد تصويب شورا قرار گرفت و داور آن مشخص گرديد. .

6- چاپ کتاب پرستاري قلب و عروق تاليف آقاي دکتر مسعود بحريني به دليل روزآمد نبودن مطالب و رد آن در داوري، منتفي اعلام شد.

مصويات جلسه:

  • عدم تصويب کتاب کشت سلولي دکتر جليليان به دليل ترجمه بودن و عدم تطابق با سياستهاي دانشگاه.
  • عدم تصويب کتاب اختصارات و سرنامهاي پزشکي آقاي محمداسماعيل حاجي نژاد به دليل عدم تطابق با سياستهاي دانشگاه.
  • تصويب کتاب آقاي محمد ازمل  مترجم کتاب Patient Safety A Workshop Learning form Eroor مشروط به حمایت کامل مالی معاونت محترم درمان انجام فعالیتهای نشر توسط انتشارات
  • تصويب چاپ کتاب درسنامه نوزادان تالیف خانم دکتر فائزه جهان پور و تعیین داور جهت ویراستاری
  • رد کتاب داوري شده قلب

دریافت فایل پیوست نامه

   

تاریخ بروز رسانی:   5 دی 1392

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >