زهرا صفایی


 

                  

  

  • سمت : دبیر شورای انتشارات
  • تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات
  • پست سازمانی: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
  • ایمیل آکادمیک z.safaei@bpums.ac.ir

    تلفن: 4550069 داخلی 225


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۳


برگشت>>

< >