شهر دانایی: راهنمایی برای سیاست گذران توسعه شهری

1392/10/5 0:0
ایرج نبی پور
1392

  • در اثر سعی شده که از رخنمایی از مفهوم شهر دانایی به عوامل کلیدی موفقیت، شکست و پیش ران های فرا روی شهرهای دانایی پرداخته شود وآنگاه در قالب علمی الگویی برای توسعه شهر علمی ارائه نماید.
  • مشتمل بر 5 فصل و مصور است.
  • مولف این کتاب دکتر ایرج نبی پور می باشد.
  • چاپ اول آن در سال 1392 و از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.

دانلود کتاب


تاریخ بروز رسانی:   5 دی 1392

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >