پورت فوليوي حرفه اي پرستاری؛ مباني نظري راهنماي عملی

1392/10/5 0:0
مسعود بحريني، مريم رواني پور، مصطفي بيزني و محمد رضا يزدان خواه‌فرد
1392

  • در اين كتاب حاضر مولفين كوشيده اند هم جنبه نظري پورت فوليو را تشريح نمايند و هم براي به كارگيری آن در محيط باليني و توسط پرستاران شواهدي را ارائه دهند.
  • اين اثر تاليف دكتر مسعود بحريني دكتر مريم رواني پور، مصطفي بيزني و محمد رضا يزدان خواه‌فرد در146 صفحه و 5 فصل مي باشد.
  • در سال 1392 چاپ اول آن از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گرفته است.


تاریخ بروز رسانی:   5 دی 1392

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >