مبانی بیولوژی دریا

1392/10/5 0:0
سید مرتضی امامی
1392

  • کتاب حاضر کوشش دارد اصولی ترین مفاهیم بیولوژی دریا برای درک بهتر دنیای زیرآب و شناخت موجودات دریایی و روابط بین آنها را بیان کند.
  • مشتمل بر 8 فصل و46 بخش و مصوراست.
  • این اثرتالیف سید مرتضی امامی می باشد.
  • چاپ اول درسال 1392 و از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.

 


   
تعداد بازدید:   ۷۹

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >