همکاری علمی و تیمی: راهنمای عملی

1392/10/5 0:0
ال ميكله بنت، هوارد گادلين، سامانتا لوين فاينلي- مترجم افشين استوار
1392

  • هرچند اين اثر براي شرايط اختصاصي كار در ايران تدوين نشده اما به عنوان راهنمايي براي كار گروهي در مراكز پژوهشي ويا به عنوان الگويي براي تدوين راهنماهاي بومي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • مولفين اين كتاب ال ميكله بنت، هوارد گادلين، سامانتا لوين فاينلي و مترجم افشين استوار مي باشد كه شامل 75 ص است ودر سال 1392به چاپ رسیده و از انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر می‌باشد.


تاریخ بروز رسانی:   5 دی 1392

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >