1392
1

5 دی 1392
همکاری علمی و تیمی: راهنمای عملی
ال ميكله بنت، هوارد گادلين، سامانتا لوين فاينلي- مترجم افشين استوار 1392

 

5 دی 1392
معاونت پژوهشی؛ آیین نامه ها، فرایندها، دستورالعمل‌ها
معاونت پژوهشی 1392

 

5 دی 1392
مبانی بیولوژی دریا
سید مرتضی امامی 1392

 

5 دی 1392
پورت فوليوي حرفه اي پرستاری؛ مباني نظري راهنماي عملی
مسعود بحريني، مريم رواني پور، مصطفي بيزني و محمد رضا يزدان خواه‌فرد 1392

 

5 دی 1392
شهر دانایی: راهنمایی برای سیاست گذران توسعه شهری
ایرج نبی پور 1392

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >